ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าสวัสดีเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562

ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าสวัสดีเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 และขอพรจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราวิวัฒก์ อธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จ.นครปฐม

ขอบคุณภาพจาก : คุณจันทร์ทณีย์เทวี จันทร์สวัสดิ์