ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระะเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>